Huấn Luyện MCC & JET FAM

Thông báo mở lớp huấn luyện MCC & JET FAM

Trường Phi Công Bay Việt trân trọng thông báo Ngày khai giảng các lớp MCC (Huấn luyện phối hợp tổ hợp bay nhiều thành viên) và JET FAM (Huấn luyện làm quen với máy bay phản lực) như sau:

✦ Khóa huấn luyện MCC

  • Ngày 17/08/2018
  • Ngày 11/09/2018
  • Ngày 18/09/2018
  • Ngày 09/10/2018
  • Ngày 13/12/2018

✦ Khóa huấn luyện JET FAM

  • Ngày 17/08/2018
  • Ngày 11/09/2018
  • Ngày 18/09/2018
  • Ngày 20/11/2018

 

Để đăng ký và biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. Hằng – Phòng CSKH:
Email: hang.nguyen@bayviet.com.vn
Hotline: 0905.325.860