Huấn luyện MCC

Mục đích: Học viên được cấp chứng chỉ phối hợp tổ lái (MCC).

Tiêu chuẩn học viên:

  • Đã hoàn tất khóa huấn luyện ATP.
  • Hoàn tất giai đoạn huấn luyện bay tại các trường đối tác của VFT.

Thời gian huấn luyện : 03 tuần

Địa điểm huấn luyện : 
SGN

Bằng cấp chứng chỉ : Chứng chỉ phối hợp tổ lái (MCC) 

Giá huấn luyện : 110,000,000 VNĐ