Huấn luyện MCC

Mục đích: Học viên được cấp chứng chỉ phối hợp tổ lái (MCC).

Tiêu chuẩn học viên:

  • Đã hoàn tất khóa huấn luyện ATP.
  • Hoàn tất giai đoạn huấn luyện bay tại các trường đối tác của Bay Việt.

Thời gian huấn luyện: 03 tuần

Địa điểm huấn luyện: 
Bay Việt (TP.HCM)

Bằng cấp chứng chỉ: Chứng chỉ phối hợp tổ lái (MCC)

Giá huấn luyện: 99,000,000 VND