Huấn luyện MCC

Mục đích: Học viên được cấp chứng chỉ phối hợp tổ lái (MCC).
Tiêu chuẩn học viên:
  • Đã hoàn tất khóa huấn luyện ATP.
  • Hoàn tất giai đoạn huấn luyện bay tại các trường đối tác của VFT.
Thời gian huấn luyện : 03 tuần Địa điểm huấn luyện : SGNBằng cấp chứng chỉ : Chứng chỉ phối hợp tổ lái (MCC)
Giá huấn luyện : 110,000,000 VNĐ