Chắp cánh ước mơ bay

cùng Bay Việt

Chắp cánh

ước mơ bay

cùng Bay Việt

Giới thiệu

Trường phi công Bay Việt (Viet Flight Training) được thành lập theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vào tháng 6/2008.

Bay Việt hiện là trường đào tạo phi công dân dụng duy nhất tại Việt Nam được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn, với lộ trình huấn luyện rõ ràng theo chuẩn EASA (châu Âu)

Thành tựu

Năm 2009

Ký kết hợp tác thành công với đại diện Airbus và ESMA Aviation Academy

Năm 2010

Huấn luyện thành công cho khóa đầu tiên (VFT1) và ký kết hợp tác đào tạo phi công cho Jestar Pacific Airlines

Năm 2012

Được phê duyệt cho phép hoạt động Huấn luyện lý thuyết vận tải hàng không (Air transportation pilot license)

Năm 2013

Được phê duyệt cho phép hoạt động Huấn luyện phối hợp tổ lái (Muilti crew co-ordination)

Năm 2014

Trường ký kết hợp tác đào tạo phi công cho Cambodia Angkor Air

Năm 2015

Bắt đầu tổ chức huấn luyện MCC với thiết bị Alsim ALX tại Tp. HCM

Đội ngũ Bay Việt

Cơ trưởng Đỗ Trí Dũng
Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt
Cơ trưởng Anthony Bouillard
Quốc tịch: Pháp
Kinh nghiệm: Trên 5,000 giờ bay
Cơ trưởng Atze Atsma
Quốc tịch: Hà Lan
Kinh nghiệm: Trên 11,000 giờ bay
Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Châu Phòng
Quốc tịch: Mỹ
Kinh nghiệm: Trên 34,000 giờ bay
Cơ trưởng Đỗ Quang Tùng
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: Trên 5,000 giờ bay
Cơ trưởng Thái Tân
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: Trên 7,000 giờ bay
Giảng viên Nguyễn Phúc Lân
Quốc tịch: Việt Nam
Hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo phi công
Giảng viên Sie Ming Hong
Quốc tịch: Singapore
Giảng viên lý thuyết ATP
+ Đội ngũ giảng viên
Cơ trưởng Đỗ Trí Dũng
Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt
Cơ trưởng Anthony Bouillard
Quốc tịch: Pháp
Kinh nghiệm: Trên 5,000 giờ bay
Cơ trưởng Atze Atsma
Quốc tịch: Hà Lan
Kinh nghiệm: Trên 11,000 giờ bay
Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Châu Phòng
Quốc tịch: Mỹ
Kinh nghiệm: Trên 34,000 giờ bay
Cơ trưởng Đỗ Quang Tùng
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: Trên 5,000 giờ bay
Cơ trưởng Thái Tân
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: Trên 7,000 giờ bay
Giảng viên Nguyễn Phúc Lân
Quốc tịch: Việt Nam
Hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo phi công
Giảng viên Sie Ming Hong
Quốc tịch: Singapore
Giảng viên lý thuyết ATP
+ Ban điều hành

Hãy liên lạc với chúng tôi

Địa chỉ

117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Huấn luyện phi công

Đào tạo phi công dân dụng

Huấn luyện bay

Huấn luện bay

Huấn luyện bay cảm giác

Huấn luyện ATP