Đội ngũ giáo viên

Cơ trưởng Đỗ Trí Dũng
Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt
Cơ trưởng Anthony Bouillard
Quốc tịch: Pháp
Kinh nghiệm: Trên 5,000 giờ bay
Cơ trưởng Atze Atsma
Quốc tịch: Hà Lan
Kinh nghiệm: Trên 11,000 giờ bay
Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Châu Phòng
Quốc tịch: Mỹ
Kinh nghiệm: Trên 34,000 giờ bay
Cơ trưởng Đỗ Quang Tùng
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: Trên 5,000 giờ bay
Cơ trưởng Thái Tân
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: Trên 7,000 giờ bay
Giảng viên Nguyễn Phúc Lân
Quốc tịch: Việt Nam
Hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo phi công
Giảng viên Sie Ming Hong
Quốc tịch: Singapore
Giảng viên lý thuyết ATP

Khóa học đang tuyển sinh

Khoá học đang tuyển sinh

Thư viện Bay Việt

This error message is only visible to WordPress admins

Error 403: The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Nghề Phi Công

Bằng lái máy bay

Chi Phí Học Phi Công

Tiêu chuẩn phi công

trung tâm huấn luyện bay

học phi công

phi công thi khối nào

Hãy liên lạc với chúng tôi

Địa chỉ

117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM