Đội ngũ giáo viên

Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên
Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt
Kinh nghiệm: Hơn 19,000 giờ bay
Cơ trưởng Anthony Bouillard
Quốc tịch: Pháp
Kinh nghiệm: 4,200 giờ bay
Giảng viên Tiong Albert
Quốc tịch: Malaysia
Hơn 6 năm kinh nghiệm đào tạo phi công
Cơ trưởng Atze Atsma
Quốc tịch: Hà Lan
Kinh nghiệm: 11,355 giờ bay
Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Châu Phòng
Quốc tịch: Mỹ
Kinh nghiệm: 34,400 giờ bay
Cơ trưởng Đỗ Quang Tùng
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: 4,000 giờ bay
Cơ trưởng Thái Tân
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm: 6,300 giờ bay
Giảng viên Nguyễn Phúc Lân
Quốc tịch: Việt Nam
Hơn 25 năm kinh nghiệm đào tạo phi công
Giảng viên Sie Ming Hong
Quốc tịch: Singapore
Kinh nghiệm: 252.6 giờ bay
Giảng viên Nguyễn Đình Khoa
Quốc tịch: Việt Nam
Có kinh nghiệm đào tạo các khoá ACPP, ATP từ 2014

Khóa Học Đang Tuyển Sinh

Khóa Học Đang Tuyển Sinh

Thư viện Bay Việt

Hãy liên lạc với chúng tôi

Địa chỉ

117 Hồng Hà, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM