KHAI GIẢNG KHÓA ATP27

Ngày 17/07/2019, Trường Phi công Bay Việt đã khai giảng Khóa lý thuyết Phi công vận tải Hàng không thứ 2 trong năm 2019 – khóa ATP27.

Lớp ATP27 có 29 Học viên mới đều là những bạn còn rất trẻ, có đến 1/3 thành viên của lớp vừa chân ướt chân ráo tốt nghiệp bậc phổ thông. Có thể nhận thấy, các bạn trẻ hiện nay đã có định hướng nghề nghiệp cũng như sự đầu tư kiến thức cho bản thân từ rất sớm.

Bạn Phạm Nhật Thái Anh – học viên duy nhất của ATP27 xuất sắc giành học bổng của Trường – chỉ mới vừa tròn 18 tuổi.

Giai đoạn học lý thuyết ATP kéo dài trong khoảng 6 tháng, là giai đoạn đầu tiên trong chương trình Huấn luyện Phi công cơ bản. Sau khi hoàn thành 14 môn ATP, học viên sẽ được thực hành bay tại nước ngoài trong vòng 1 năm. Sau đó, học viên trở về Việt Nam và tham gia huấn luyện phối hợp tổ lái nhiều thành viên để hoàn tất chương trình Phi công cơ bản.