Khai giảng Khóa Phi công cơ bản ATP32

Khai giảng khóa Phi công cơ bản thứ 32 của Trường Phi công Bay Việt

Xem thêm video về hoạt động của Trường 👉 https://www.youtube.com/user/daotaobayviet
#ATP32 #openingceremony