Bế giảng khóa Lý thuyết Phi công cơ bản ATP29

BẾ GIẢNG LỚP LÝ THUYẾT PHI CÔNG CƠ BẢN ATP29
Xem thêm video về học viên Phi công tại Bay Việt 👉 https://bit.ly/3nA5HVc
#ATP29 #closing #memories