Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Cục về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2021.
Theo đó, Cục HKVN yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền phổ biến và chỉ đạo thực thi nghiêm quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phổ biến tới cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị mình. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần gương mẫu thực hiện và vận động người lao động không hút thuốc lá tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. Chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; rà soát và đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ và tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng các cấp của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không hút thuốc lá tại cổng ra vào của cơ quan, đơn vị với chủ đề của năm nay là “Cam kết bỏ thuốc lá”.

luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021

Các thông tin về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chủ đề Ngày Thế giới không khói thuốc lá và các tài liệu truyền thông được đăng lên Trang Thông tin điện tử của Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá www.vonacosh.gov.vn

Cục HKVN yêu cầu các Cảng vụ hàng không và Trung tâm Y tế hàng không tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là việc cấm hút thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm.

Cục giao Trung tâm Y tế hàng không là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện nội dung hoạt động hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 của các đơn vị thuộc Cục. Phối hợp với các cơ quan truyền thông ngành GTVT tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam (HKVN)