Công tác đảm bảo an ninh hàng không dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi các đơn vị liên quan trong Ngành hàng không về công tác đảm bảo an ninh hàng không dịp Lễ Quốc khánh 2.9

Theo đó, trong thời gian Lễ Quốc khánh 2.9, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu Tổng công ty Cảng HKVN, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Rà soát, duy trì tốt các quy trình, thủ tục đảm bảo an ninh. Đảm bảo hoạt động bình thường của trang thiết bị, phương tiện công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn nguy cần thiết, duy trì tốt kỷ luật lao động, đảm bảo đủ quân số phù hợp với tần suất hoạt động và đảm bảo liên lạc thông suốt.

Đối với các hãng hàng không, Cục yêu cầu các hãng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. rà soát, duy trì tốt các quy trình, thủ tục bảo đảm an ninh thuộc trách nhiệm của các hãng hàng không. Phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ hàng không và lực lượng kiểm soát an ninh trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn tại khu vực làm thủ tục hàng không, khu vực han chế và trên tàu bay theo quy trình xử lý đối với vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

an ninh hàng không

Đảm bảo an ninh hàng không dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không khác cần duy trì nghiêm các công tác về kiểm soát an ninh nội bộ và an ninh thông tin. Tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục kiểm soát an ninh hàng không đối với khu vực hạn chế của đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cảng hàng không, cảng vụ hàng không, đại diện hãng hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh, công an, chính quyền địa phương xử lý các vụ việc vi phạm an ninh hàng không tại địa bàn hoạt động.

Cục yêu cầu các Cảng vụ hàng không tổ chức giám sát chặt chẽ các quy trình, biện pháp bảo đảm an ninh, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh giữa các đơn vị. Tiếp nhận kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh hàng không, đồng thời phối hợp với lực lượng công an. Các cơ quan nhà nước có liên quan trên địa bàn xử lý kịp thời những vụ việc vi phạm an ninh hàng  không xảy ra tại địa bàn phụ trách và phổ biến các nội dung nêu trên đến tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không biết, triển khai thực hiện.

Nguồn: https://caa.gov.vn/