Người làm ‘chuột bạch’ cho ghế phóng phi công

Kỹ sư Bernard Lynch góp công lớn trong quá trình chế tạo ghế phóng Martin-Baker khi tham gia hàng loạt thử nghiệm nguy hiểm.

Năm 1944, James Martin được Bộ Sản xuất Máy bay yêu cầu phát triển các phương pháp để phi công chiến đấu thoát khỏi máy bay của họ. Martin quyết định rằng phương pháp tốt nhất liên quan đến việc đẩy ghế ra khỏi ghế với người ngồi trong đó, được hỗ trợ bởi một chất nổ. Sau khi phóng, phi công sẽ tách khỏi ghế ngồi và mở dù của mình bằng cách kéo dây kéo theo cách thông thường.

Nguồn: VnExpress