Cận cảnh hai tàu bay “THĂNG LONG” & “RẠCH GIÁ”

Những hình ảnh cận cảnh của hai tàu bay “THĂNG LONG” & “RẠCH GIÁ”.

Dưới đây là hai máy bay số hiệu VN-C918 & VN-C919 mang hình ảnh lá cờ Tổ quốc lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Rạch Giá – Cơ sở huấn luyện bay của Trường Phi công Bay Việt.

Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"
Cận cảnh hai tàu bay "THĂNG LONG" & "RẠCH GIÁ"

Nguồn: Bay Việt