Lễ khai giảng Khóa Huấn luyện Lý thuyết PPL đầu tiên của Trường Phi công Bay Việt

Lễ khai giảng Khóa Huấn luyện Lý thuyết PPL đầu tiên của Trường Phi công Bay Việt.