Quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc đến 2030

Trong thời kỳ 2021-2030, mạng lưới cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với 2 đầu mối chính tại khu vực Thủ đô Hà Nội và khu vực TP.HCM, hình thành 28 cảng hàng không…
Quy hoạch hệ thống sân bay toàn quốc đến 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến trình Hội đồng thẩm định xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2022. Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã hoàn thiện lại hồ sơ Quy hoạch tổng thể.

Theo đó, trong thời kỳ 2021-2030, mạng lưới cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với 2 đầu mối chính tại khu vực Thủ đô Hà Nội và khu vực TP.HCM, hình thành 28 cảng hàng không, bao gồm: 14 cảng hàng không quốc tế, 14 cảng hàng không quốc nội

Bên cạnh đó, hồ sơ quy hoạch vẫn để mở cho việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng: quy hoạch, xây dựng cảng hàng không, sân bay tại các đảo (như Lý Sơn, Phú Quý…), sân bay Cao Bằng và Cảng hàng không thứ 2 phía Đông Nam Thủ đô Hà Nội.

Nguồn: Báo Người Đô Thị