Congratulations PPL Completed

Congratulations PPL Completed
Chúc mừng bạn Đỗ Hoàng Nam Sơn và bạn Nguyễn Gia Nam – hai học viên đầu tiên của khóa PPL01 đã xuất sắc hoàn thành Checkride – Bài kiểm tra cuối khóa được đánh giá bởi Giáo viên kiểm tra của Cục Hàng không Việt Nam (CAAV). Vượt qua bài kiểm tra này, các bạn đã chính thức hoàn thành khóa huấn luyện với các tiêu chuẩn theo quy định của CAAV và được Cục cấp bằng PPL.
Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Trường Phi công Bay Việt trong công tác huấn luyện bay tại Rạch Giá; thể hiện nỗ lực tối đa của nhà trường nhằm đảm bảo học viên có thể hoàn thành khóa học trong thời gian ngắn nhất với chất lượng huấn luyện tốt nhất.