Dịch vụ taxi bay nở rộ tại Thâm Quyến, Trung Quốc

Phương thức vận chuyển mới bằng ‘taxi hàng không’ tầm thấp đã thu hút được sự chú ý ở thành phố Thâm Quyến phía nam Trung Quốc và mở ra những con đường mới, kích thích sự hồi sinh của vận tải hàng không.

Nguồn: Đài PT&TH Hà Nội