Lái thử máy bay mô phỏng trị giá nửa triệu euro tại Việt Nam