Thông báo mở lớp MCC & JET FAM

Chương trình đào tạo MCC & JET FAM

Trường Phi Công Bay Việt trân trọng thông báo Ngày khai giảng các lớp MCC và JET FAM như sau:

✦ MCC

  • Ngày 17/08/2017
  • Ngày 11/09/2017
  • Ngày 18/09/2017
  • Ngày 09/10/2017

✦ JET FAM

  • Ngày 17/08/2017
  • Ngày 11/09/2017
  • Ngày 18/09/2017

 

Để đăng ký và biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Ms. Hằng – Phòng CSKH:
Email: hang.nguyen@bayviet.com.vn
Tel: 0905.325.860