Điều kiện để Bay Việt đảm bảo việc làm cho học viên tại Vietnam Airlines (VNA)

Học viên chỉ được đảm bảo việc làm tại VNA theo qui định tại Qui chế đào tạo hiện hành của VNA và Qui định tuyển dụng Phi Công Cơ Bản (PCCB) tự túc kinh phí đào tạo của VNA, bao gồm nhưng không giới hạn:

a) Hoàn thành cả 3 giai đoạn huấn luyện do Bay Việt tổ chức

b) Đạt được các giấy phép/bằng cấp/chứng chỉ sau:

  • Chứng chỉ phi công vận tải hàng không ATP frozen (lý thuyết)
  • Bằng phi công tư nhân (PPL) (*)
  • Bằng phi công thương mại (CPL) (*)
  • Chứng chỉ bay bằng thiết bị bay nhiều động cơ (IR/ME) (*)
  • Chứng chỉ Anh văn hàng không đạt chuẩn ICAO level 4 trở lên hoặc tương đương
  • Chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện phối hợp tổ bay (MCC) tại Bay Việt và được Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) công nhận
  • Giấy phép lái máy bay thương mại (CPL) do CAAV cấp
  • Chứng chỉ Jet Fam

(*) Bằng cấp được cấp bởi Cục Hàng không nước sở tại – nơi Học viên tham gia huấn luyện bay

c) Có giấy chứng chỉ sức khỏe loại 1 của Tổ chức Giám định y tế hàng không (được CAAV phê chuẩn);

d) Lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, không có tiền án, tiền sự (theo xác nhận của lý lịch tư pháp). Có kết quả xác minh lý lịch phù hợp với qui định của Nhà nước và VNA;

e) Đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự tại Trường Sỹ quan Không quân Nha Trang theo qui định của VNA;

f) Đã ký Cam kết tuyển dụng với VNA;

g) Đạt yêu cầu của VNA tại vòng phỏng vấn tuyển dụng của VNA sau khi hoàn thành khóa huấn luyện PCCB;

h) Đáp ứng các yêu cầu khác của VNA (nếu có).

Quyền lợi của Học viên khi ký kết hợp đồng lao động với VNA:

a) Được hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ như các phi công Việt Nam làm việc tại VNA

b) Được Vietnam Airlines TÀI TRỢ chi phí HL chuyển loại, huấn luyện tích lũy kinh nghiệm bay khai thác (IOE training/line training)

c) Được hưởng các quyền lợi theo qui định tại Quy chế đào tạo của VNA đối với học viên phi công tốt nghiệp đào tạo cơ bản;

d) Được hưởng chính sách thanh toán một phần kinh phí đào tạo của VNA theo qui định tại Qui chế đào tạo của VNA, cụ thể:

Học viên PCCB đạt loại Giỏi: VNA thanh toán 50% Kinh phí đào tạo.

Học viên PCCB đạt loại Khá: VNA thanh toán 20% Kinh phí đào tạo.