Độ tuổi làm phi công? Phi công trẻ nhất Việt Nam bao nhiêu tuổi?

« Về trang trước
0

Tuổi đời (tính theo năm sinh): từ 18 đến 35 tuổi. Hiện tại những phi công trẻ nhất Việt Nam thuộc thế hệ 9X.

Đánh dấu là spam
Đặt câu hỏi cho 9 Tháng Chín, 2017 6:00 chiều
4633 Lượt xem
Thêm bình luận
« Về trang trước