Chuyến đi trải nghiệm thực tế | ATP Field Trip

Ngày 18/8/2023, Bay Việt tổ chức Field trip cùng các học viên khoá ATP41 giúp các bạn học viên tìm hiểu về trường bay tại Rạch Giá, nơi mà các bạn sẽ học tập và thực hành bay trong tương lai. Field trip là một trong những hoạt động thường niên và đáng mong chờ của khóa ATP, chuyến đi trải nghiệm thực tế không chỉ giúp học viên có cái nhìn toàn cảnh về việc học Phi công tại Bay Việt mà còn là động lực giúp các bạn vượt qua thời gian học lý thuyết kéo dài 6 tháng.