Quy định về nghĩa vụ của hãng hàng không đối với hành khách

Thông tư quy định của hãng hàng không với hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay trong trường hợp chậm, hủy chuyến, hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển.

Thông tư 19/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/9/2023, đã quy định những nghĩa vụ tối thiểu của người vận chuyển đối với hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay trong trường hợp vận chuyển bị chậm, chuyến bay bị hủy, khởi hành sớm, hành khách không được vận chuyển do lỗi của người vận chuyển.

Nguồn: Vietnam Plus