Chi phí học phi công là bao nhiêu?

« Về trang trước
0

Tổng học phí là 1 tỷ 7, bao gồm chi phí học tập và ở tại nước ngoài. Chi phí đi lại và ăn uống học viên sẽ tự túc.

Đánh dấu là spam
Đặt câu hỏi cho 21 Tháng Tám, 2017 4:56 chiều
6724 Lượt xem
Thêm bình luận
« Về trang trước