Tổng thời gian huấn luyện tại Bay Việt?

« Về trang trước
0

Tổng thời gian huấn luyện là 2 năm, bao gồm 6 tháng huấn luyện lý thuyết tại VN và 10-12 tháng huấn luyện bay tại nước ngoài.

Đánh dấu là spam
Đặt câu hỏi cho 23 Tháng Tám, 2017 6:39 sáng
2429 Lượt xem
Thêm bình luận
« Về trang trước