Có thể nợ bằng tiếng anh được hay không?

« Về trang trước
0

Học Viên có thể nợ bằng tiếng anh (TOEIC/ IELTS) trong vòng 6 tháng huấn luyện lý thuyết taị VN, và phải bổ sung bằng trước khi tiến hành giai đoạn huấn luyện bay.

Đánh dấu là spam
Đặt câu hỏi cho 9 Tháng Chín, 2017 5:15 chiều
604 Lượt xem
Thêm bình luận
« Về trang trước