Cách thức apply vào Trường Bay Việt

« Về trang trước
0

Em hiện đang là du học sinh cấp 3 ở Canada, em muốn theo học ngành này, nhưng nếu như em apply thẳng từ bên Canada sang Mỹ để học thì trường Aviator College có yêu cầu khá là khó, nên nếu em tốt nghiệp xong cấp 3 ở bên Canada thì em có thể quay về Viêt Nam để apply vào Trường Bay Việt học không ạ? Nếu được thì Trường có yêu cầu nào dành cho em không ạ?

Đánh dấu là spam
Đặt câu hỏi cho 21 Tháng Chín, 2021 9:40 sáng
100 Lượt xem
Thêm bình luận
« Về trang trước