Chương trình Bay Hướng nghiệp của Bay Việt áp dụng cho những đối tượng nào?

« Về trang trước
0

Áp dụng cho tất cả các đối tượng, từ 10 tuổi trở lên.

Chi phí 1.700.000 VND/giờ bay.

** Lịch bay tùy thuộc vào lịch trống của Simulator.

Đánh dấu là spam
Đặt câu hỏi cho 23 Tháng Tám, 2017 6:30 sáng
294 Lượt xem
Thêm bình luận
« Về trang trước