Bay Việt tại Hội diễn nghệ thuật Vietnam Airlines Spirit 2019 – Tốp ca “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ BAY”