Bế giảng khóa Lý thuyết Phi công cơ bản ATP30 | Học viên Phi công Bay Việt