KHAI GIẢNG KHÓA LÝ THUYẾT PHI CÔNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG – ATP28 (24/09/2019)