[HTV7] Phóng sự TÌNH YÊU TRÊN CÁNH BAY – Cơ trưởng NGUYỄN NAM LIÊN