Học viên Phi công tham quan máy bay tại VAECO [ATP23 Field Trip]