Khai giảng khóa lý thuyết Phi công vận tải Hàng không – ATP32 (16/09/2020)