KHAI GIẢNG KHÓA LÝ THUYẾT PHI CÔNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG – ATP27 (17/07/2019)