Vietnam Airlines đón tàu bay thứ 100 (Boeing 787-10) | Bay Việt