[VTV4] LỄ BÀN GIAO 4 PHI CÔNG CHO CAMBODIA ANGKOR AIR (10.2017)