Bay Việt tại Ngày hội việc làm Vietnam Airlines (Đà Nẵng 26/10/2019)