Nữ học viên Phi công duy nhất trong lớp – Khó khăn hay động lực? [Khóa Phi công cơ bản ATP25]